Välkommen till Shenzhen Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807
Oljeborrplattform Nödtelefonradiosystem
Kommunikationsproblem inom oljeindustrin, digitalisering, klustring och nätverk har blivit de oundvikliga trenderna i tillämpningen av trådlösa...
Vindkraftverk Nödtelefon Radiosystem
The wind power station usually installed in remote places, perilous natural conditions and large temperature difference. When the equipment broke...
Flygplats nödtelefon radiosystem
Airport Emergency Telephone Radio System är en viktig del för att ansluta olika områden, kan arbeta i olika komplexa miljöer.
Fängelsetelefonsystem
Fängelsetelefonsystemet är helt utbyggbart för att passa alla anläggningsstorlekar, vi kan leverera både standard och anpassad interntelefon...
Scenic Spot/Park Telefonsystem
The public safety of scenic spot arouses extensive concern. When there is limited infrastructure providing a reliable and effective communication...
Skoltelefonsystem
In school, safeguarding the students and staff is of paramount importance. The role of a reliable public telephone system on...
Mitt telefonsystem
Mine telefonsystem är en modulär utbyggbar lösning för nödkommunikation och designad för användning ovan jord och under jord. Vår gruvdrift...
Byggplatstelefonsystem
Intelligent construction site telephone radio system is helpful to promote the reform of the construction industry in our country basic...
Vägstationssystem
Toll station network intercom broadcast system is introduced based on SIP protocol IP audio technology, which converts analog audio signals...