Välkommen till Shenzhen Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Vägstationssystem

Klassificering: Motorvägssystem Releasetid: 2022-05-19 Pageviews:7861

Toll station network intercom broadcast system is introduced based on SIP protocol IP audio technology, which converts analog audio signals into network digital signals.It has intercom function, broadcast function, alarm function, video linkage function, and charging scheduling function. Realize the multi-level management mode of the toll booth, the toll monitor, the toll station and the monitoring center, and realize the unified management and scheduling of the voice service;

Ordinary toll intercom terminals can call the squad leader, toll station monitoring center, and road section management center with one key hands-free, hands-free call throughout the whole process, foot pedal silent alarm, toll station/management center can remotely monitor, record, and video dispatch; The integrated management application of the business management system can effectively reduce the operating cost of the enterprise and improve the work efficiency; the charging intercom touch terminal and ordinary intercom terminal can play background music, and can access digital audio data such as morning and evening news broadcasts along the line.

senaste nytt
Intercom Systems for Schools: Enhancing Communication and Safety
In today's fast-paced world, schools must have efficient communication systems in place to ensure safety and security on their premises....

2023-6-6 LÄS MER

SOS Emergency Call Box Factory: En livräddande lösning i kritiska situationer
I nödsituationer är tiden avgörande. Ju snabbare hjälp kommer, desto större chanser att överleva och återhämta sig....

2023-5-4 LÄS MER

Vi presenterar den väderbeständiga SOS-telefonen för nödsituationer
Vädret är en oförutsägbar och kraftfull naturkraft som ofta kan lämna oss i utmanande situationer. När man ställs inför...

2023-9-5 LÄS MER

Outdoor Emergency Call Box: A Lifesaving Communication Solution
In today's world, safety and security have become major concerns for everyone. With the rise in crime and accidents, it...

2023-6-12 LÄS MER

Vattentäta telefoner: den ultimata lösningen för vattenskador
Vattentäta telefoner har blivit allt mer populära de senaste åren på grund av bekvämligheten och det extra skyddet de ger. Med vattentät...

2023-4-15 LÄS MER

Betydelsen av Highway Call Boxes för att garantera vägsäkerhet
Inledning: Anropsboxar för motorvägar har spelat en avgörande roll för att säkerställa vägsäkerheten i decennier. Dessa kommunikationsenheter, strategiskt placerade...

2023-7-15 LÄS MER

Stay Connected in Any Weather with a Waterproof Cell Phone
As our lives become increasingly reliant on technology and staying connected, having a reliable and durable cell phone is essential....

2023-6-11 LÄS MER

Aluminium Alloy Heavy Duty Weatherproof Telephone: The Ultimate Industrial Rugged Telephone
Communication plays a critical role in ensuring smooth operations and maintaining worker safety. When it comes to rugged and reliable...

2023-8-27 LÄS MER

Weatherproof Subway Telephone: Ensuring Communication in Any Condition
The communication system is an integral part of any transportation system, and it becomes even more crucial in the case...

2023-5-6 LÄS MER

Kinas industritelefoner: Ringboxar på motorvägar: Säkerställande av vägsäkerhet
Callboxar på motorvägar är avgörande för att säkerställa vägsäkerheten. Dessa lådor är strategiskt placerade på motorvägar för att ge bilister...

2023-4-25 LÄS MER