ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Industrial Emergency Telephone: The Lifeline to Safety

การจำแนกประเภท: ข่าว Release Time: 2024-05-31 จำนวนการดูหน้าเว็บ:351

Industrial emergency phones or damage prevention emergency phones are phones that are installed wherever emergency help is needed, such as transportation, public safety, industrial areas, hazardous areas and other applications. The main function of the emergency phone is to make it easy and reliable for users to call for help in any harsh environment. Emergency phones have completely different requirements for their performance and functions according to different usage environments.

Common applications for weatherproof emergency phones include four major scenes.

1. Transportation: subways, railways, tunnels, highways, airports, bus stations, etc. Take the highway as an example, as a roadside emergency phone next to the highway, when the car breaks down on the highway, users can quickly contact the highway management center. Highway phones are usually installed on the side of the highway, using optical fiber or wireless transmission (2G or 3G). When the user presses the emergency button, he can talk directly to the highway management center or the traffic police corps. The protection level of highway emergency telephones is generally IP65/67. Contractors can use solar power as a power source, optical fiber and wireless transmission, and the hotline number can be freely stored locally or remotely.

2. Public safety: parking lots, prisons, clean rooms, campuses, outdoor parks, elevators, etc. According to different usage environments, public phones have different functions and specific requirements for end users. For example, when we use it in elevators, subway stations, train stations, bus stations, and airports, in order to ensure the overall aesthetics, we usually use embedded hotline emergency phones. Most of their functions are to press the emergency button to contact the service center or management center. But prison applications require a higher level of anti-violence equipment. This kind of public prison phone generally requires a protection level of IK10, which is convenient for setting up free hotline dialing or free dialing.

3. Industrial areas: factories, power plants, mining areas, etc. Taking mining applications as an example, it is well known that when a mining accident occurs in a muddy site, it is difficult to locate the underground personnel and underground sites during the rescue work. At this time, it is very important that the emergency phone underground can talk to the call center. Therefore, the phone must be able to operate normally for a long time in a high (humid) and damp harsh environment. Mines and industrial areas have the highest reliability requirements for underground emergency phones.

4. Hazardous Areas: Oil and Gas Drilling Platforms, Nuclear Power Plants, Offshore, etc.
For applications in hazardous areas (such as oil drilling platforms, nuclear power plants), these areas have a large amount of flammable and explosive gases or liquids, so the hazardous emergency phones used in this area must meet the characteristics of waterproof and explosion-proof. Contents used in this area
The protection level of explosion-proof telephones is generally required to be IP66/67 and is internationally recognized with ATEX and IECEX certification. For more information on emergency phone solutions, please visit our Emergency Communication Solutions page.

In short, industrial emergency phones can also be classified according to factors such as function, protection level, material and price. If you have any questions about our emergency phones, please feel free to contact us and our technical team will provide you with all the information.

ข่าวล่าสุด
โทรศัพท์กันน้ำแบบอะนาล็อก IP66: เชื่อมต่อได้ในทุกสภาพอากาศ
ในโลกที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นอย่างมาก การเชื่อมต่อถึงกันมีความสำคัญมากกว่าที่เคย แต่สภาพอากาศเลวร้าย...

2023-9-9 อ่านเพิ่มเติม

Waterproof Phones: Stay Connected, Even in the Water
Waterproof phones are the new trend in the world of technology. People are always on the lookout for devices that...

2023-4-15 อ่านเพิ่มเติม

Weather-Proof Telephone: The Ultimate Solution for Harsh Outdoor Environments
In today's world of communication, a weather-proof telephone is a must-have in harsh outdoor environments. These telephones are designed to...

2023-5-3 อ่านเพิ่มเติม

วิธีเลือกโทรศัพท์สำหรับลิฟต์ EMS ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของอาคารของคุณ
การเลือกโทรศัพท์สำหรับลิฟต์แบบ EMS เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับเจ้าของอาคารและผู้จัดการทรัพย์สิน โทรศัพท์ในลิฟต์เป็นเครื่อ...

2023-3-29 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ SOS ฉุกเฉินที่ทนฝนและแดด: เครื่องมือสื่อสารที่วางใจได้ในยามจำเป็น
ในยามฉุกเฉิน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย นี่คือเหตุผลที่ก...

2023-5-30 อ่านเพิ่มเติม

Reliable Industrial Telephone for Public Use
Introduction   In today's world, communication is essential in every aspect of life, and the industrial sector is no exception....

2023-4-17 อ่านเพิ่มเติม

Weatherproof Subway Telephone: Reliable Communication in Any Weather
The weather can be unpredictable, and it is important to have reliable communication in any situation. This is especially true...

2023-4-26 อ่านเพิ่มเติม

เชื่อมต่อไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดออกด้วยโทรศัพท์ทนฝนและแดด
ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน สมาร์ทโฟนของเราได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา พวกเขาทำให้เราเชื่อมต่อกับ...

2023-8-14 อ่านเพิ่มเติม

Rugged Weatherproof VoIP Telephone for Industrial Applications
Rugged Weatherproof VoIP Telephone for Industrial Applications   As technology advances, communication has become an essential part of our daily...

2023-5-30 อ่านเพิ่มเติม

การส่งออกระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินสาธารณะ: การเชื่อมต่อความปลอดภัยข้ามพรมแดน
การดูแลความปลอดภัยของสาธารณะถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการจัดตั้งระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ....

2023-9-20 อ่านเพิ่มเติม