ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

ระบบโทรศัพท์ IP PBX

การจำแนกประเภท: ระบบอุโมงค์ยูทิลิตี้ เวลาวางจำหน่าย: 2022-05-19 Pageviews:9312

IP PBX is a system with an IP connection based on TCP/IP protocol, PBX is a switch that implements communication internal line, and IP PBX transmits IP signal in PBX to realize an integrated communication system. Through the telecommunication network and the Internet, IP PBX can provide users with multiple communication methods such as voice, fax, data, and video with only a single device.

 

ระบบโทรศัพท์ IP PBX

ข่าวล่าสุด
โทรศัพท์อลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับงานหนักของจีน: โทรศัพท์ที่ทนทานที่สุดในอุตสาหกรรม
ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสูงในปัจจุบัน การสื่อสารคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานราบรื่น การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือพนักงาน...

2023-8-10 อ่านเพิ่มเติม

IP Waterproof Telephone Mounted on Wall
Introduction: In today's fast-paced world, communication is key to the success of any organization or individual. Whether it's for emergency...

2023-8-14 อ่านเพิ่มเติม

All Metal Waterproof Keypad Industrial Telephone: The Ultimate Solution for Rugged and Reliable Communication
In today's fast-paced and demanding industrial environments, effective communication is crucial for ensuring operational efficiency and safety. Traditional telecommunication systems...

2023-12-17 อ่านเพิ่มเติม

Is the outdoor telephone equipped with a siren and beacon?
In today's fast-paced world, communication plays a crucial role in our lives. Whether it is for emergencies or everyday needs,...

2023-7-21 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์กันน้ำสำหรับอุตสาหกรรมของจีน: ความทนทานและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตโทรศัพท์กันน้ำสำหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์เหล่านี้คือ...

2024-1-5 อ่านเพิ่มเติม

Top 10 Best Waterproof Cell Phones for Your Active Lifestyle
In today's fast-paced world, cell phones have become a staple for nearly everyone. Whether it's for work, entertainment or communication,...

2023-6-20 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ฉุกเฉินกลางแจ้ง: เส้นชีวิตสำหรับสถานการณ์เร่งด่วน
ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น ความจำเป็นในการสื่อสารที่เชื่อถือได้ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ โทรศัพท์ฉุกเฉินกลางแจ้งยัง...

2023-11-29 อ่านเพิ่มเติม

Rugged Outdoor Phone Box: Ensuring Reliable Communication Anywhere
The modern world is more connected than ever before. With smartphones and other mobile devices, we can communicate with people...

2023-6-5 อ่านเพิ่มเติม

Outdoor Emergency Call Box: Ensuring Safety and Security Even in Remote Locations
In today's fast-paced and interconnected world, ensuring safety and security is of utmost importance, regardless of the location. While urban...

2023-7-9 อ่านเพิ่มเติม

Outdoor Emergency Phone: Ensuring Safety in the Great Outdoors
Exploring the great outdoors is a thrilling experience that allows us to reconnect with nature and escape the hustle and...

2023-8-5 อ่านเพิ่มเติม