ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

IP65 Rated Outdoor VoIP Telephone – Weatherproof Solution for Reliable Communication

การจำแนกประเภท: ข่าว Release Time: 2023-05-27 Pageviews:102

In today’s fast-paced world, communication is key. Whether it is for business or personal use, we rely heavily on our phones to stay connected with the world around us. This is why having a reliable phone system is crucial, especially in outdoor environments. The IP65 Rated Outdoor VoIP Telephone is a weatherproof solution that ensures reliable communication in any outdoor setting.

 

An IP65 rating means that the phone is dust-tight and protected against water jets from any direction. This makes it ideal for use in harsh outdoor environments, such as construction sites, oil rigs, parking lots, and marinas. The phone can withstand extreme temperatures, from as low as -40°C to as high as 60°C, making it suitable for use in any climate.

 

The Outdoor VoIP Telephone is designed with high-quality materials that are resistant to UV rays, corrosion, and vandalism. The casing is made of robust stainless steel, which can withstand impacts, scratches, and tampering attempts. The phone is also equipped with a weatherproof microphone and speaker that deliver clear and loud sound, even in noisy environments.

 

The phone system uses VoIP (Voice over Internet Protocol) technology, which means it transmits voice signals over the internet instead of traditional phone lines. This allows the phone to connect to any IP network, including LAN, WAN, or the internet, making it easy to install and manage. The phone system is compatible with most VoIP service providers and can be configured to work with any SIP-based PBX system.

 

 

The Outdoor VoIP Telephone has advanced features that improve communication and security. It has an auto-provisioning function that automatically configures the phone’s settings and firmware, saving time and reducing setup costs. The phone also has a built-in keypad that allows users to make calls, adjust volume, and access speed dial numbers. For added security, the phone has a PIN code function that restricts unauthorized use and a call waiting function that alerts users of incoming calls.

 

In conclusion, the IP65 Rated Outdoor VoIP Telephone is a reliable and robust phone system that delivers clear and secure communication in any outdoor setting. Its weatherproof casing, high-quality materials, and advanced features make it an ideal solution for businesses and organizations that require dependable phone systems that can withstand harsh environments. If you’re looking for an outdoor phone system that can handle anything nature throws its way, the Outdoor VoIP Telephone is the perfect choice.

ข่าวล่าสุด
ความสำคัญของโทรศัพท์ที่ทนฝนและแดดสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
เมื่อพูดถึงการสื่อสารกลางแจ้งในสภาพอากาศเลวร้าย โทรศัพท์ที่กันฝนได้เป็นเครื่องมือสำคัญ พวกเขามีความน่าเชื่อถือและ...

2023-3-11 อ่านเพิ่มเติม

Waterproof Emergency Call Box with SOS Functionality
Introduction The Waterproof Emergency Call Box with SOS Functionality is a critical device designed to provide reliable communication during emergency...

2023-5-2 อ่านเพิ่มเติม

Weatherproof Subway Telephone: Durable Communication Solution for Underground Transportation Systems
The Weatherproof Subway Telephone is a durable communication solution designed specifically for underground transportation systems. With its robust construction and...

2023-4-26 อ่านเพิ่มเติม

“Aluminium Alloy Heavy Duty Weatherproof Industrial Rugged Telephone”
The Aluminium Alloy Heavy Duty Weatherproof Industrial Rugged Telephone is a robust and durable communication device that is specially designed...

2023-6-5 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์อุตสาหกรรม SOS พร้อมไฟเตือนช่วยชีวิตคุณในกรณีฉุกเฉิน
โทรศัพท์อุตสาหกรรม SOS พร้อมสัญญาณไฟเตือนคืออะไร? โทรศัพท์อุตสาหกรรม SOS พร้อมไฟเตือนเป็นรุ่นพิเศษ...

2022-10-7 อ่านเพิ่มเติม

Rugged IP67 Waterproof Wall Mounted Industrial Telephone for Emergency Use
The Rugged IP67 Waterproof Wall Mounted Industrial Telephone for Emergency Use is a reliable and durable communication device that is...

2023-5-14 อ่านเพิ่มเติม

Explosion-Proof Emergency Telephone: Ensuring Safety in Hazardous Environments
Introduction   In hazardous environments, safety is of utmost importance. Workers in these environments need to be equipped with the...

2023-5-10 อ่านเพิ่มเติม

Industrial Waterproof Telephone: Ensuring Reliable Communication in Harsh Environments
Industrial Waterproof Telephone: Ensuring Reliable Communication in Harsh Environments   In industries that operate in harsh environments, such as oil...

2023-4-15 อ่านเพิ่มเติม

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน GSM ความปลอดภัยรอบตัวคุณ
ด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในวิธีการสื่อสารรอบตัวผู้คน ใน...

2022-9-19 อ่านเพิ่มเติม

Industrial Waterproof Telephone: Durable Communication in Any Environment
Industrial waterproof telephones are essential communication tools in environments where exposure to water, dust, and extreme weather conditions is a...

2023-4-21 อ่านเพิ่มเติม