ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

ระบบโทรศัพท์รถไฟ

การจำแนกประเภท: ระบบรถไฟและรถไฟใต้ดิน เวลาวางจำหน่าย: 2022-05-11 Pageviews:10630

The emergency telephone system is an IP emergency system specially set up in the subway. The emergency system is a complete set of communication systems. The communication system centrally manages the emergency help point of the platform, the waterproof anti-electromagnetic interference telephone in the tunnel, and the intercom of the subway elevator. The intercom uses the IP PBX system to host all IP intercoms using the IP PBX server.

 

ระบบโทรศัพท์รถไฟ 

ก่อนหน้า: ไม่มี
ข่าวล่าสุด
โทรศัพท์ที่ทนทานทุกสภาพอากาศ: โซลูชันการสื่อสารที่ทนทานสำหรับทุกสภาพอากาศ
ในโลกปัจจุบัน การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกด้านของชีวิต รวมถึงธุรกิจ บริการฉุกเฉิน และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม,...

2023-4-19 อ่านเพิ่มเติม

Navigating Innovation Waves: Industrial Waterproof Telephones Redefining Communication in China
In the dynamic landscape of industrial communication, the role of waterproof telephones has taken center stage, particularly in a manufacturing...

2023-12-6 อ่านเพิ่มเติม

IP67 Rugged Phone: Durable and Waterproof Telephone
IP67 Rugged Phone: Durable and Waterproof TelephoneIn the world of smartphones, one of the biggest concerns for users is keeping...

2023-5-29 อ่านเพิ่มเติม

ระบบอินเตอร์คอม Visual Waterproof แบบติดผนัง
ระบบอินเตอร์คอม Visual Waterproof แบบติดผนังเป็นอุปกรณ์สื่อสารล้ำสมัยที่ให้การสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงระหว่างสอง...

2023-5-3 อ่านเพิ่มเติม

OEM Industrial Telephone: Reliable Communication Solution for Industrial Environments
An OEM industrial telephone is a reliable communication solution that is specifically designed for the demanding environment of industrial settings....

2023-5-15 อ่านเพิ่มเติม

Communication Made Easy: Talking Through Intercom
In today's fast-paced world, communication is key. With the advancements in technology, communication has become easier than ever before. One...

2023-6-21 อ่านเพิ่มเติม

Emergency Telephone Systems: Ensuring Safety and Security in Critical Situations
In today's fast-paced and interconnected world, ensuring safety and security in critical situations is of paramount importance. One essential component...

2023-7-1 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ VoIP ภายนอกอาคาร IP65: โซลูชันการสื่อสารที่ทนทานและทนต่อสภาพอากาศ
การมีเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจ มีโซลูชั่นการสื่อสารที่สามารถรองรับ...

2023-10-19 อ่านเพิ่มเติม

Unbreakable: The Ultimate Vandal-Proof Phone
Technology has become an integral part of our lives, and mobile phones have revolutionized the way we communicate, work, and...

2023-10-9 อ่านเพิ่มเติม

How to achieve reliable communication with a rugged IP67 analog emergency wall mount industrial waterproof phone?
Introduction In today's rapidly evolving industrial landscape, effective communication plays a crucial role in ensuring smooth operations and the safety...

2023-7-19 อ่านเพิ่มเติม