ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

ระบบสถานีเก็บค่าผ่านทาง

การจำแนกประเภท: ระบบทางหลวง เวลาวางจำหน่าย: 2022-05-19 Pageviews:7857

Toll station network intercom broadcast system is introduced based on SIP protocol IP audio technology, which converts analog audio signals into network digital signals.It has intercom function, broadcast function, alarm function, video linkage function, and charging scheduling function. Realize the multi-level management mode of the toll booth, the toll monitor, the toll station and the monitoring center, and realize the unified management and scheduling of the voice service;

Ordinary toll intercom terminals can call the squad leader, toll station monitoring center, and road section management center with one key hands-free, hands-free call throughout the whole process, foot pedal silent alarm, toll station/management center can remotely monitor, record, and video dispatch; The integrated management application of the business management system can effectively reduce the operating cost of the enterprise and improve the work efficiency; the charging intercom touch terminal and ordinary intercom terminal can play background music, and can access digital audio data such as morning and evening news broadcasts along the line.

ข่าวล่าสุด
วิธีเลือกโทรศัพท์ VoIP ทนฝนและแดดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ: ระดับ IP, ความทนทาน และฟีเจอร์
เนื่องจากธุรกิจต่างๆ พึ่งพาเทคโนโลยี VoIP (Voice over Internet Protocol) มากขึ้นสำหรับความต้องการด้านการสื่อสาร การเลือก...

2023-4-4 อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยรถไฟใต้ดิน: การแนะนำระบบโทรศัพท์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
ระบบรถไฟใต้ดินเป็นเครือข่ายการคมนาคมที่สำคัญในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลก มีโหมดที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ...

2023-10-12 อ่านเพิ่มเติม

การพูดผ่านอินเตอร์คอม: คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
อินเตอร์คอมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างคนสองคนขึ้นไปซึ่งอยู่ในห้องหรือพื้นที่ต่างกัน พวกเขาคือ...

2023-6-4 อ่านเพิ่มเติม

Top 10 Best Waterproof Cell Phones for Your Active Lifestyle
In today's fast-paced world, cell phones have become a staple for nearly everyone. Whether it's for work, entertainment or communication,...

2023-6-20 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ฉุกเฉินบนมอเตอร์เวย์: เครื่องช่วยชีวิตบนท้องถนน
มอเตอร์เวย์เป็นกระดูกสันหลังของระบบการขนส่งทางถนนในหลายประเทศ เป็นถนนความเร็วสูงที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเมือง...

2023-4-22 อ่านเพิ่มเติม

Weatherproof Telephone with Siren and Horn Speaker
Introduction   Weatherproof Telephone with Siren and Horn Speaker is a durable and reliable communication device that is designed to...

2023-5-14 อ่านเพิ่มเติม

Cheap Emergency Call Box wholesale: Instant Lifesaver in Urgent Situations
In today's fast-paced world, safety and security of individuals have become a matter of paramount importance. To ensure the well-being...

2023-7-31 อ่านเพิ่มเติม

Roadside Assistance: The Importance of Emergency Telephones for Drivers
Roadside Assistance: The Importance of Emergency Telephones for Drivers   Driving can be a fun, convenient, and efficient way to...

2023-4-15 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ โทรศัพท์อุตสาหกรรมที่ทนทาน
โทรศัพท์ที่ทนทานทางอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ปฏิวัติที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด...

2023-8-27 อ่านเพิ่มเติม

ข้อดีของการใช้โทรศัพท์ VoIP ของจีนเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและคุ้มค่า
ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อถึงกัน การสื่อสารมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ การมาของ...

2023-7-15 อ่านเพิ่มเติม