Chào mừng đến với Thâm Quyến Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Hệ thống hướng dẫn Foglight

Phân loại : Hệ thống đường cao tốc Thời gian phát hành: 2022-05-11 Pageviews:7520

Hệ thống đèn sương mù thông minh dẫn đường là một loại đèn sưởi an toàn, được lắp đặt chủ yếu ở hai bên đường cao tốc có mưa và sương mù.

The system uses solar panels to charge the battery without an external power supply.

 

Hệ thống hướng dẫn Foglight

Trước: không ai
tin mới nhất
Industrial Rugged Telephone for Reliable Communication in Harsh Environments
Industrial rugged telephones are designed to provide reliable communication in harsh environments. These telephones are commonly used in industrial settings...

2023-5-17 ĐỌC THÊM

Help is Just a Call Away with Reliable Roadside Telephone!
Are you someone who spends a lot of time on the road? Do you drive long distances often? Have you...

2023-5-18 ĐỌC THÊM

Hộp điện thoại chống nước: Giải pháp cần có cho liên lạc ngoài trời
Trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, giao tiếp là chìa khóa để duy trì thành công trong kinh doanh hoặc thậm chí là các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, khi đến...

2023-6-18 ĐỌC THÊM

Hộp gọi trên đường cao tốc: Giải pháp liên lạc cứu mạng
Tổng đài trên đường cao tốc đã trở thành giải pháp liên lạc quan trọng cho người lái xe trong các tình huống khẩn cấp. Những hộp này được đặt một cách chiến lược...

2023-4-23 ĐỌC THÊM

Emergency Phones: Your Lifeline in Critical Situations
In today's fast-paced world, emergencies can happen at any time and in any place. From natural disasters to personal crises,...

2023-6-2 ĐỌC THÊM

Industrial Telephone: Public Phone for Efficient Communication
Industrial telephones, also known as public phones, are specifically designed for use in industrial and commercial environments. These phones are...

2023-4-14 ĐỌC THÊM

English Weatherproof Telephone: Staying Connected Rain or Shine
In today's digital age, communication plays a vital role in our lives. Whether it is for personal or professional purposes,...

2023-7-10 ĐỌC THÊM

“Exploring the Safety Benefits of Explosion-Proof Telephones”
Exploring the Safety Benefits of Explosion-Proof TelephonesIn industrial settings like oil rigs, gas plants, and chemical factories, there is always...

2023-6-28 ĐỌC THÊM

Exploring the Versatility and Durability of Outdoor Phone Boxes
Outdoor phone boxes have been an integral part of our modern communication infrastructure for decades. These sturdy and reliable structures...

2023-8-26 ĐỌC THÊM

Khai thác mỏ Điện thoại công nghiệp ngoài trời là rất quan trọng đối với thợ mỏ
Khai thác ngoài trời có thể là một trải nghiệm thú vị và thú vị. Đó cũng là một cách tuyệt vời để tập thể dục và lấy lại sức ...

2022-10-12 ĐỌC THÊM