Chào mừng đến với Thâm Quyến Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Hệ thống điện thoại cổng

Phân loại : Hệ thống bến cảng Release Time: 2022-05-19 Pageviews:10150

Hệ thống phù hợp với cổng và cung cấp kênh thoại trong các tình huống khẩn cấp. Micrô và loa chất lượng cao có thể đàm thoại rõ ràng trong môi trường ồn ào, loa cũng có thể phát ra âm thanh lớn trong các tình huống khẩn cấp.

The system was using IP data transmission, and flexible network construction can connect different communication modes.

The system was designed by industrial standards. Can work in various bad environments, waterproof, anti-fog, high-temperature resistance, and cold resistance(IP66)

 

Hệ thống điện thoại cổng

Trước: không ai
tin mới nhất
Outdoor Emergency Phone: Reliable Communication in Urgent Situations
In today's fast-paced world, staying connected is vital, especially in emergency situations. One device that plays a crucial role in...

2023-7-10 ĐỌC THÊM

Điện thoại VoIP chịu thời tiết IP65 mạnh mẽ và đàn hồi để sử dụng ngoài trời
Trong thế giới ngày nay, giao tiếp là rất quan trọng, không chỉ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà còn trong các tình huống khẩn cấp. Cho dù bạn đang ở...

2023-5-27 ĐỌC THÊM

What is the importance of highway call boxes for road safety?
Road safety is a paramount concern for both drivers and pedestrians alike. With the increasing number of vehicles on the...

2023-7-20 ĐỌC THÊM

High-Quality OEM Industrial Telephone for Efficient Communication
High-quality OEM industrial telephones are an essential communication tool in any work environment where reliable and efficient communication is critical....

2023-5-13 ĐỌC THÊM

Enhance Hotel Communication with Stylish Telephone Faceplates
In the ever-evolving world of hospitality, effective communication is the key to ensuring a positive guest experience. From the moment...

2023-7-18 ĐỌC THÊM

Điện thoại chống cháy nổ mang tính cách mạng: Sự bảo vệ tối ưu cho nhu cầu liên lạc của bạn
Trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, giao tiếp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Dù vì lý do cá nhân hay nghề nghiệp,...

2024-1-6 ĐỌC THÊM

IP65 Weatherproof Telephone for Outdoor VoIP Communication
Introduction: Regardless of the location or weather conditions. For outdoor environments, particularly in industrial settings, having a reliable and weatherproof...

2023-8-28 ĐỌC THÊM

China Weather-Proof Telephone manufacture: Durable Communication for All Seasons
As we all know, communication is essential in any situation. When it comes to outdoor areas, harsh weather conditions can...

2023-5-6 ĐỌC THÊM

Enhance Outdoor Communication with a Weatherproof Telephone Enclosure
        When it comes to outdoor environments, various factors such as weather conditions can significantly hinder seamless...

2023-8-22 ĐỌC THÊM

Revolutionizing Communication: The Versatile Industrial Telephone Solution
In today's fast-paced and interconnected world, effective communication is key to the success of any organization. Whether it is coordinating...

2023-7-11 ĐỌC THÊM