Välkommen till Shenzhen Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Mitt telefonsystem

Klassificering: Gruvsystem Releasetid: 2022-05-27 Pageviews:10495

Mine telephone system is a modular expandable solution for emergency communications and designed for above ground and underground application. Our mining telephone system can help customers improve the production environment and strengthen information exchange if an emergency occurs in a mining area and an emergency evacuation is required. We can customize an emergency telephone system based on different project requirements.

 

Mitt telefonsystem

 

Tidigare: ingen
senaste nytt
China Waterproof Emergency Call Box with SOS Functionality
Introduction In today's modern world, safety and security have become a top priority. Emergency call boxes play a crucial role...

2023-4-28 LÄS MER

Industrial Telephone: Public Phone for Efficient Communication
Industrial telephones, also known as public phones, are specifically designed for use in industrial and commercial environments. These phones are...

2023-4-14 LÄS MER

Motorvägsnödtelefon: hur man använder den och vad man ska göra i en nödsituation
Motorvägsnödtelefoner är ett sätt för bilister att kommunicera med räddningstjänsten i händelse av en nödsituation. I...

2022-12-31 LÄS MER

Unaffected by the Elements: Weatherproof Subway Telephone for Reliable Communication
In today's fast-paced world, communication is vital, especially in public spaces like subways. However, unpredictable weather conditions can often disrupt...

2023-12-28 LÄS MER

Håll dig uppkopplad i alla väder med en väderbeständig telefonbox
I dagens snabba och sammankopplade värld är det viktigt att hålla kontakten av både personliga och professionella skäl. Men ogynnsamma väderförhållanden...

2023-7-4 LÄS MER

Emergency Call Box made in China: A Lifeline in Critical Situations
In today's fast-paced world, safety and security are of utmost importance. Whether it's ensuring the well-being of citizens in public...

2023-7-13 LÄS MER

Emergency Phones: A Lifeline in Times of Crisis
I kristider är snabb och pålitlig kommunikation viktigt. När man står inför nödsituationer som olyckor, naturkatastrofer eller...

2023-8-8 LÄS MER

Utility Tunnel Emergency Call Box: Säkerställande av säkerhet och säkerhet i underjordiska utrymmen
Användningen av underjordiska brukstunnlar har blivit allt mer populärt de senaste åren. Dessa tunnlar ger ett effektivt sätt att...

2023-5-7 LÄS MER

Rugged and Waterproof VoIP Call Station for Outdoor Use
With the increasing demand for communication in outdoor environments, the need for rugged and waterproof VoIP call stations has become...

2023-5-30 LÄS MER

High quality Emergency Call Box: Ensuring Safety and Prompt Assistance in Times of Need
In today's fast-paced world, the importance of safety cannot be overstated. Whether it's at home, on the road, or in...

2023-8-2 LÄS MER