Välkommen till Shenzhen Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Installera en vattentät nödtelefon för att få hjälp vid perfekt tidpunkt

Klassificering: Nyheter Release Time: 2022-08-23 Pageviews:3716

If there is a water emergency, don’t panic! There is a special phone number you can call for help.
The role of waterproof emergency telephone
The function of the waterproof emergency telephone is mainly to contact the relevant departments for rescue in time in the case of flooding. A waterproof emergency telephone is a phone specially designed for flooded situations, and it has the functions of water, moisture and dust resistance.

 

Types of waterproof emergency telephone

A waterproof emergency phone is an emergency communication tool used to provide communication capabilities in wet or humid environments. They are generally resistant to water, water, and moisture, and can work well in harsh weather conditions. Types of waterproof emergency phones include hand-held, wall-mounted, and buried. Portable waterproof emergency phones are the most common type, and they can be placed in any safe location, such as on a desk or in a cabinet. Wall-mounted waterproof emergency phones are usually installed in toilets, washrooms, or other wet environments. Buried waterproof emergency phones are typically installed outdoors or in wet environments, such as garages or basements.

 

 

 

Precautions for purchasing awaterproof emergency telephone

If you want to buy a waterproof emergency phone, please pay attention to the following points: 1. Choose the appropriate waterproof level. Choose the appropriate waterproof level according to your usage environment. 2. Choose the right size. Choose the appropriate size according to your usage environment. 3. Choose the right material. Choose the appropriate material according to your environment.

Our waterproof emergency telephone has a waterproof rating of IP66. Weatherproof phones use a metal weatherproof enclosure to minimize environmental damage to the device.

senaste nytt
Outdoor Emergency Call Box: A Lifesaving Device for Urgent Situations
When it comes to emergency situations, every second counts. The ability to call for help quickly and efficiently can make...

2023-6-23 LÄS MER

Nödsamtal för tunnelsäkerhet
Inledning Säkerheten i allmännyttiga tunnlar är en viktig fråga, eftersom dessa underjordiska passager används för transport...

2023-5-5 LÄS MER

Kommunikation på ett enkelt sätt: prata via intercom
I dagens snabba värld är kommunikation nyckeln. Med de tekniska framstegen har kommunikationen blivit enklare än någonsin tidigare. Ett...

2023-6-21 LÄS MER

Industriell synlig nödtelefon: Säkerställ effektiv kommunikation under nödsituationer
Nödsituationer kan inträffa när som helst, var som helst. Oavsett om det är ett brandutbrott, ett farligt kemikalieutsläpp eller en olycka i en industri...

2023-12-29 LÄS MER

Ledande industriell vattentät telefonfabrik i Kina
Kina är hem för många industrier, och en sektor som har sett betydande tillväxt är produktionen av industriella vattentäta...

2024-1-2 LÄS MER

IP PBX and Telephone Server manufacture: Streamlining Communication and Boosting Efficiency
In today's fast-paced business world, effective communication is crucial for the success of any organization. Whether it's internal communication between...

2023-7-24 LÄS MER

Exploring the World of Telephone Systems: An Engaging Video Series
Telephone systems have become an integral part of our daily lives, allowing us to connect with friends, family, and colleagues...

2023-9-7 LÄS MER

Analogue Engineer Plastic Emergency Telephone: Reliable Communication Solution in Critical Situations
As the world becomes increasingly connected, there is a growing need for reliable communication solutions in critical situations. This is...

2023-6-10 LÄS MER

Enhance Communication and Efficiency with an Intercom Telephone System
In today's fast-paced business world, communication is the key to success. Without effective communication, companies can suffer from internal conflicts,...

2023-6-17 LÄS MER

Hissintercom: Ett viktigt kommunikationsverktyg för säker och säker vertikal transport
Hissar har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv, särskilt i höghus. De är ett effektivt sätt att...

2023-6-26 LÄS MER