ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

ระบบโทรศัพท์ทางหลวง

การจำแนกประเภท: ระบบทางหลวง Release Time: 2022-05-19 Pageviews:4325

An emergency telephone system is a special system for drivers and passengers who are driving on special sections of the expressway (tunnels, long downhills) to provide emergency rescue in the event of a traffic accident. It is the main equipment for traffic accident information and monitoring of road operation. It is a necessary communication facility on the expressway.

When a traffic accident occurs, the user can use the emergency telephone to the emergency telephone console of the expressway monitoring center to call for help and report the accident situation; The personnel on duty can timely organize the dispatch of obstacle trucks, ambulances, and accident handling personnel to the scene of rescue, Relevant road sections send accident information to avoid related accidents along the line.

 

 

 

ข่าวล่าสุด
IP54 Analog Handsfree Door Phone Speakerphone – A Convenient Solution for Secure Communication
In today's world, security is a top concern for homeowners and businesses alike. Finding convenient and reliable solutions for secure...

2023-8-16 อ่านเพิ่มเติม

Wall Hung Telephones: A Convenient and Stylish Way to Stay Connected
Wall hung telephones have been a popular choice for keeping connected with friends and family for decades. These devices have...

2023-5-29 อ่านเพิ่มเติม

Industrial Waterproof Telephone – The Perfect Solution for Your Outdoor Communication Needs
Industrial waterproof telephones have become an essential tool for outdoor communication needs. These telephones are specially designed to withstand harsh...

2023-4-17 อ่านเพิ่มเติม

กล่องโทรฉุกเฉินบนทางหลวง: ความปลอดภัยบนท้องถนน
การขับรถบนทางหลวงอาจคาดเดาไม่ได้ มันสามารถแล่นได้อย่างราบรื่นในหนึ่งนาทีและฝันร้ายในครั้งต่อไป แบน...

2023-6-5 อ่านเพิ่มเติม

China Robust and Reliable Weatherproof Telephones: Defending Communication against the Elements
Introduction: In today's ever-connected world, communication plays a vital role in our daily lives. From personal communication to emergency situations,...

2023-8-8 อ่านเพิ่มเติม

Emergency Telephones: A Vital Communication Tool for Safety and Security
In today's world, safety and security have become a major concern for individuals and organizations alike. With the rise in...

2023-6-14 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ฉุกเฉินและโทรศัพท์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง
โทรศัพท์ฉุกเฉินและโทรศัพท์ทางอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์สื่อสารเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่การสื่อสารที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย...

2023-4-8 อ่านเพิ่มเติม

Robust Industrial Waterproof IP67 Telephone: Analog Emergency Wall-Mounted Solution
Iommunication plays a crucial role in ensuring safety and efficiency in various industries. When it comes to emergency situations or...

2023-8-29 อ่านเพิ่มเติม

ผลกระทบของโทรศัพท์ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม
The Industrial Revolution was a period of significant technological advancements that transformed the way people lived, worked, and communicated. The...

2023-5-22 อ่านเพิ่มเติม

Outstanding Performance of Explosion Proof Speakers in Hazardous Environments
Explosion-proof speakers play an essential role in hazardous environments as they ensure the safety of workers by providing clear and...

2023-6-27 อ่านเพิ่มเติม