ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807
ระบบพอร์ตโทรศัพท์
ระบบนี้เหมาะสำหรับท่าเรือและจัดให้มีช่องสัญญาณเสียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไมโครโฟนและลำโพงคุณภาพสูงสามารถ...