ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807
ระบบสถานีเก็บค่าผ่านทาง
ระบบออกอากาศภายในเครือข่ายสถานีโทรได้รับการแนะนำโดยใช้โปรโตคอล SIP เทคโนโลยีเสียง IP ซึ่งแปลงสัญญาณเสียงแอนะล็อก...
ระบบโทรศัพท์ทางหลวง
ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระบบพิเศษสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ขับรถในส่วนพิเศษของ...
ระบบทางหลวง IP
ระบบกระจายเสียงเครือข่ายทางหลวง IP / ระบบอินเตอร์คอมโทรศัพท์ฉุกเฉินเครือข่าย IP ทางหลวง การเลือก และการตั้งค่าปิดเพลงพื้นหลังทางหลวง...
ระบบนำทาง Foglight
ระบบแนะนำไฟตัดหมอกอัจฉริยะเป็นไฟอุ่นเพื่อความปลอดภัย ส่วนใหญ่ติดตั้งบนทั้งสองด้านของฝนและ...