ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

ระบบพอร์ตโทรศัพท์

การจำแนกประเภท: ระบบท่าเรือ Release Time: 2022-05-19 Pageviews:3943

ระบบนี้เหมาะสำหรับพอร์ตและให้ช่องสัญญาณเสียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไมโครโฟนและลำโพงคุณภาพสูงสามารถให้การสนทนาได้อย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง นอกจากนี้ ลำโพงยังสามารถส่งเสียงดังในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วย

The system was using IP data transmission, and flexible network construction can connect different communication modes.

The system was designed by industrial standards. Can work in various bad environments, waterproof, anti-fog, high-temperature resistance, and cold resistance(IP66)

 

ระบบพอร์ตโทรศัพท์

ก่อนหน้า: ไม่มี
ข่าวล่าสุด
Waterproof Video Door Intercom: Secure and Convenient Communication at Your Doorstep
Introduction   Video door intercoms have become more and more popular in recent years due to their convenience and security...

2023-5-2 อ่านเพิ่มเติม

Weatherproof GSM Telephone: Reliable Communication in Any Weather Conditions
In today's fast-paced world, communication is key to success in any venture. This is especially true in industries such as...

2023-4-23 อ่านเพิ่มเติม

Emergency Telephones in Utility Tunnels
Introduction Utility tunnels are long, narrow and enclosed spaces that facilitate the transport and distribution of utility services such as...

2023-5-10 อ่านเพิ่มเติม

Waterproof Phones: The Ultimate Solution for Water Damage
Waterproof phones have become increasingly popular in recent years due to the convenience and added protection they provide. With waterproof...

2023-4-15 อ่านเพิ่มเติม

Explosion-Proof Telephone: Safe Communication Solution for Hazardous Environments
In industries such as oil and gas, chemical plants, and refineries, workers are exposed to hazardous environments where communication plays...

2023-4-21 อ่านเพิ่มเติม

Call Boxes on Highways: Providing a Lifeline for Motorists
Driving on highways can be a peaceful and enjoyable experience, but it can also be scary and dangerous. Vehicle breakdowns,...

2023-4-21 อ่านเพิ่มเติม

Industrial Waterproof Telephone: Durable and Reliable Communication Solution
Industrial waterproof telephones are essential communication devices in industrial environments such as factories, mines, and power plants. These phones are...

2023-4-15 อ่านเพิ่มเติม

Designing an Analogue Plastic Emergency Telephone
Introduction: An Analogue Plastic Emergency Telephone is a vital communication device in emergency situations. It is designed to provide a...

2023-5-17 อ่านเพิ่มเติม

Weatherproof GSM Telephone suppliers: The Ultimate Solution for Outdoor Communication
In today’s fast-paced world, communication is key to success. Whether it’s for business or personal use, staying connected is essential....

2023-4-26 อ่านเพิ่มเติม

Armored Phone: The Ultimate Solution for Rugged and Secure Communication
In today's world, communication plays an essential role in our daily lives, and it is crucial to have a reliable...

2023-6-2 อ่านเพิ่มเติม