ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807
ระบบโทรศัพท์รถไฟ
ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระบบ IP ฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษในรถไฟใต้ดิน ระบบฉุกเฉินคือ...