ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ในสถานีรถไฟใต้ดิน

การจำแนกประเภท: ข่าว Release Time: 2022-06-09 Pageviews:4836

At least 40 cities in China now have their own rail transit. Speaking of China’s subways, people first think of Beijing and Shanghai. The subway operating mileage of these two cities is the longest in China, adding up to nearly 1,400 kilometers, which is equivalent to the drive from Guangzhou to Zhengzhou! However, China’s subway commuter cities are not just Beijing and Shanghai.

At present, many cities have set off an investment boom in rail transit construction. Traffic construction is the symbol of urban development. A subway with a solid foundation, a complete overall structure, stable lines, complete supporting facilities, and excellent engineering quality is of great significance to improving the city’s economic development level.

 

 
With the steady development of the subway, subway communication has also developed. In the operation of the subway, the communication system is a very important part. Due to the complexity of subway communication engineering, including multiple systems, it is extremely susceptible to interference from external factors. In order to better promote the development of the subway communication system, it is necessary to continuously absorb foreign advanced technology. Technology, strengthen domestic advanced communication technology research and development, reduce the failure rate of subway communication system, and realize “safe travel, green future”.

We specially designed a waterproof telephone to become A telephone in a subway station, we are the manufacturer of tunnel telephones. We manufacture a large number of tunnel phones and export them to many countries. Tunnel telephones are widely used on railway trackside. Tunnel telephones are required for most subway lines in tunnels. This subway phone installed in tunnels and subways needs to be waterproof IP66. Subway phones need to be rugged. 

The rugged phone is waterproof IP66 dustproof and suitable for the outdoor environment. Rugged phone with access control and speakerphone. Works in harsh conditions for analog and VOIP. 

 

 

It is specially designed for use in various power tunnels with high humidity environments and has the characteristics of high protection and low power consumption. One line can support 10 telephones, and the DTMF code transmission standard exceeds 10 kilometers. Built-in 1W speaker, the sound is clear and loud. No additional power supply is required, and the transmission distance can reach 10 kilometers.

The company has always been adhering to the business tenet of “quality first, customer first”, in line with the corporate philosophy of unity, integrity, truth-seeking, innovation, and efficiency, and takes the industry first as the goal. We take “comprehensive innovation, exceeding customer expectations” as our tenet. Our tenet, competitive price, excellent quality, and efficiency have won the trust and goodwill of our business customers. Choose us for your 100% satisfaction. Do not contact us immediately.

ข่าวล่าสุด
โทรศัพท์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ: ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
Communication is key. Whether it's for personal or professional reasons, we rely heavily on our telephones to connect with others....

2023-9-3 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ฉุกเฉินบนมอเตอร์เวย์: เครื่องช่วยชีวิตบนท้องถนน
มอเตอร์เวย์เป็นกระดูกสันหลังของระบบการขนส่งทางถนนในหลายประเทศ เป็นถนนความเร็วสูงที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเมือง...

2023-4-22 อ่านเพิ่มเติม

Analog Engineer Creates Plastic Emergency Telephone
In today's world, technology has become a vital part of our lives. With the increasing use of smartphones and other...

2023-6-13 อ่านเพิ่มเติม

Rugged Subway Telephone Designed for All-Weather Conditions
The Rugged Subway Telephone is a state-of-the-art communication device designed for use in all-weather conditions. It is specifically designed to...

2023-4-22 อ่านเพิ่มเติม

Utility Tunnel Emergency Call Box: Ensuring Safety and Security in Underground Areas
Introduction   Utility tunnels are essential infrastructure that facilitates the movement of essential services such as electricity, water, gas, and...

2023-5-5 อ่านเพิ่มเติม

Rugged Outdoor Telephone with Siren and Beacon for Emergency Communication
The Rugged Outdoor Telephone with Siren and Beacon for Emergency Communication is a necessary device that can be used in...

2023-5-31 อ่านเพิ่มเติม

การปลดล็อกพลังแห่งการสื่อสาร: การปฏิวัติกล่องการโทร VoIP
การสื่อสารเป็นรากฐานสำคัญของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กว่า...

2023-9-4 อ่านเพิ่มเติม

โทรศัพท์ฉุกเฉินแบบปุ่มกดกันน้ำสำหรับใช้งานสาธารณะ
บทนำ โทรศัพท์ฉุกเฉินแบบปุ่มกดกันน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานสาธารณะในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง มันถูกออกแบบ...

2023-5-5 อ่านเพิ่มเติม

Aluminium Alloy Heavy Duty Weatherproof Telephone: The Ultimate Industrial Rugged Solution
In today's fast-paced and demanding industrial environment, communication is key to ensure that operations run smoothly and efficiently. However, regular...

2023-6-1 อ่านเพิ่มเติม

การผลิตกล่องโทรศัพท์ฉุกเฉินป้องกันการระเบิด
บทนำ กล่องโทรศัพท์ฉุกเฉินป้องกันการระเบิดเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย โดยจัดให้มีช่องทาง...

2023-5-5 อ่านเพิ่มเติม