ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807
บริษัท
ศูนย์ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

weatherproof phone

Emergency Roadside Telephone: A Lifeline for Drivers in Distress

2023-05-29

Emergency Roadside Telephone: A Lifeline for Drivers in DistressDriving can be a thrilling experience, especially when you hit the open...
โทรศัพท์ฉุกเฉิน VoIP ทนฝนและแดดเพื่อการสื่อสารที่ยืดหยุ่น

2023-05-27

ในโลกปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือจะต้องมีระบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและเหตุฉุกเฉินได้ นั่นคือ...
Rugged IP67 Waterproof Wall Mounted Emergency Telephone for Industrial Use

2023-05-26

Introduction   In industrial environments where safety and reliability are paramount, it is essential to have a communication system in...
Outdoor Telephone Equipped with Siren and Beacon for Enhanced Safety and Communication

2023-05-25

The outdoor telephone is an essential communication device for many public places, such as parks, campuses, and industrial sites. It...
Reliable and Robust OEM Industrial Telephones for Seamless Communication in Challenging Environments

2023-05-23

Reliable and robust OEM industrial telephones are essential for seamless communication in challenging environments. These environments include factories, construction sites,...
Unbeatable Connectivity and Reliability: The Ultimate OEM Industrial Telephone Solution

2023-05-21

The modern industrial environment is characterized by high levels of complexity, automation, and reliance on advanced technology. In such an...
โทรศัพท์กันน้ำที่ทนทานและสัญญาณไฟ LED สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

2023-05-19

บีคอน LED กันน้ำที่ทนทานและโทรศัพท์ฉุกเฉินทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับประกันการแจ้งเตือนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาของ...
Outdoor Telephone with Built-In Siren and Beacon for Enhanced Security and Peace of Mind

2023-05-19

The outdoor telephone, often used for communication purposes, has now improved to include a built-in siren and beacon for enhanced...